WHY WORKING WITH US

At lacus vitae nulla sagittis scelerisque nisl. Pellentesque duis cursus
vestibulum, facilisi ac, sed faucibus.

ผู้แทนเขต

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าเวชสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2018 โดย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัย และความงาม ปณิธานของเราคือการส่งมอบสินค้า และบริการ ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญ 

หากคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย ค้นหา Solution ที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้า(คลินิก) มีกลยุทธ์การวางแผนระดับผู้แทนเขต พร้อมเผชิญทุกก้าวหน้า และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพราะที่นี่คุณจะได้แสดงฝีมือ และความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีสวัสดิการอีกมากมาย ที่เสริมด้านการทำงาน และการใช้ชีวิตของคุณ

Why working with us

ผู้แทนเขต

เราไม่ต้องการนักขาย แต่พร้อมที่จะส่งมอบ Solution ที่ดีที่สุด ภายในพื้นที่ของคุณ สำหรับคู่ค้า

ผู้แทนภาค

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด มีการเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็วคุณพร้อมหรือยังที่จะร่วมเติบโตไปกับเรา

หากคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย มีความรับผิดชอบ มีกลยุทธ์การวางแผนระดับผู้แทนภาค พร้อมเผชิญทุกความท้าทาย และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพราะที่นี่คุณจะได้แสดงฝีมือ และความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีสวัสดิการอีกมากมายเพื่อคนที่พร้อม และมีความสามารถเช่นคุณ

Why working with us

ผู้แทนภาค

เรามีเครื่องมือสู่การทำงานของคุณเพื่อบริหารจัดการทีมได้อย่างเป็นมืออาชีพ

นักการตลาด

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าเวชสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย หากคุณมีความสนใจใน Beauty Industry พร้อมพัฒนาศักยภาพ เรามีการเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็วคุณพร้อมหรือยังที่จะร่วมเติบโตไปกับเรา

ถ้าคุณเป็นนักการตลาดที่ชอบความท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เข้าใจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนด้านการตลาดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

เพราะที่นี่คุณจะได้แสดงฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีสวัสดิการอีกมากมายเพื่อคนที่พร้อม และมีความสามารถเช่นคุณ

Why working with us

นักการตลาด

แค่ความสร้างสรรค์ยังไม่พอ ทักษะของคุณเป็นสิ่งสำคัญ รู้ทันต่อการแข่งขันทางการตลาด

Admin

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าเวชสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2018 โดย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัย และความงาม ปณิธานของเราคือการส่งมอบสินค้า และบริการ ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญ

หากคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีความชื่นชอบในตลาดด้านความงาม เข้าใจผู้บริโภค และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหนือชั้น เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนมาก่อน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพราะที่นี่คุณจะได้แสดงฝีมือ และความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีสวัสดิการอีกมากมายเพื่อคนที่พร้อม และมีความสามารถเช่นคุณ

Why working with us

แอดมิน

การสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ อีกหนึ่งตำแหน่งที่เติบโตเร็วที่สุดในองค์กร

เข้าสู่ระบบ Pro access
หากต้องการติดต่อเรา
CONTACT US
BOOK SALE CONSALTANT
BOOK SALE CONSALTANT